Khu Giáo Dục và Đào Tạo

Khu Giáo Dục và Đào Tạo

Quy mô diện tích: 123,53 ha

Tính chất và chức năng:  là nơi tập trung các trường đại học, các cơ sở đào tạo, dạy nghề, là nơi cung cấp đội ngũ nhân lực có chuyên môn, tay nghề cao.

Thông tin chi tiết: tại đây

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266