Khu Công nghiệp công nghệ cao

Khu Công nghiệp công nghệ cao

Quy mô diện tích: 391 ha

Tính chất và chức năng: là nơi tập trung các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao, kho ngoại quan.

Thông tin chi tiết Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1: tại đây

Thông tin chi tiết Khu Công nghiệp Công nghệ cao 2: tại đây
 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266