Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

11:35 - 22/07/2022

Ngày 14/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1264/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó bao gồm 49 thủ tục hành chính thuộc 06 lĩnh vực: 1) Thu hút đầu tư; 2) Quản lý quy hoạch; 3) Quản lý xây dựng, 4) Quản lý đất đai, 5) Quản lý thương mại quốc tế và 6) Quản lý lao động.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1354/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thông tin chi tiết xem tại văn bản kèm theo.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266