Dự thảo Luật Đầu thầu (sửa đổi)

10:03 - 16/06/2022

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Ý kiến của Quý Cơ quan/Doanh nghiệp về Dự thảo Luật xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/6/2022 (đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện, trình Chính phủ./.

File đính kèm:
DuthaoLuatDauthau(suadoi).docx
3975-BKHDT.pdf

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266