Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

08:33 - 14/02/2022

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) năm 2022, VKIST thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông báo số 23/TB-VKIST ngày 08/02/2022

Phụ lục mô tả vị trí việc làm

Phiếu đăng ký dự tuyển

Application Form (For Researcher)

Application Form (For Admin & Supporter)

Nguồn: www.most.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266