Kêu gọi các đơn vị tài trợ cho đổi mới sáng tạo: Huấn luyện thiết kế quy trình và triển khai hoạt động tài trợ cho đổi mới sáng tạo

01:40 - 14/12/2017

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) kêu gọi các đơn vị tài trợ cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nộp Thư Bày tỏ quan tâm về việc nhận hỗ trợ chuyển giao quy trình tài trợ từ các chuyên gia về đổi mới sáng tạo của Phần Lan. Bước đầu,  các chuyên gia sẽ chia sẻ về quy trình tài trợ mà IPP đã kiểm nghiệm tại Việt Nam. Hỗ trợ này hướng tới các đơn vị đang trong quá trình thiết kế và triển khai các chương trình tài trợ cho đổi mới sáng tạo dành cho doanh nghiệp và các tổ chức khác tại Việt Nam. Khoảng 5-7  đơn vị tài trợ cho đổi mới sáng tạo từ cả khu vực công hoặc tư sẽ được lựa chọn để nhận hỗ trợ của IPP từ tháng 1 tới tháng 6 năm 2018. Nội dung huấn luyện sẽ được thiết kế riêng theo nhu cầu cụ thể của từng đơn vị được chọn. 

Call for Innovation Financiers banner

Hạn nộp Thư Bày tỏ quan tâm là ngày 21 tháng 12 năm 2017.

I. Giới thiệu chung

Từ năm  2015, IPP đã triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho các doanh nghiệp trẻ sáng tạo và các liên danh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các chương trình này đã thể hiện những thực tiễn tốt nhất toàn cầu về đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Công cụ tài trợ của IPP được thiết kế dành riêng cho các nhu cầu cụ thể tại Việt Nam và được rút ra từ những thực tiễn tốt nhất tại Phần Lan, được đúc kết từ những quy trình của Tekes – cơ quan đầu tư cho đổi mới sáng tạo của Chính phủ Phần Lan.  Mỗi năm, Tekes cung cấp khoảng hơn 500 triệu euro đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty lớn, các trường đại học và các đơn vị cung cấp dịch vụ công của Phần Lan dưới dạng tài trợ không hoàn lại hoặc cho vay, ngoài ra còn hỗ trợ kết nối mạng lưới và các hỗ trợ mềm khác. Tekes giữ vai trò trọng tâm trong việc thúc đẩy cải cách các ngành nói riêng và tổng thể nền kinh tế Phần Lan nói chung.

Tại Việt Nam, IPP đã thiết kế và soạn thảo tài liệu về công cụ tài trợ theo 2 giai đoạn và những quy trình liên quan đã được kiểm nghiệm và triển khai thông qua 2 đợt kêu gọi nộp hồ sơ xin tài trợ chính. Thông qua các đợt kêu gọi này, 18 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng nhanh và 14 dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã được lựa chọn. Công cụ tài trợ của IPP bao gồm toàn bộ quy trình từ kích hoạt, công bố, đánh giá hồ sơ, ký kết hợp đồng tới việc giám sát thực hiện dự án (như hình dưới đây).

funding-process

Bên cạnh các đợt kêu gọi của riêng mình, vào năm 2016, IPP còn hỗ trợ việc thiết kế và triển khai một đợt đồng kêu gọi dành cho các dự án doanh nghiệp hợp tác giữa Phần Lan và Việt Nam do Tekes phối hợp với NATIF (Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia của Việt Nam) tổ chức.

Với mục tiêu chia sẻ rộng rãi kiến thức về hỗ trợ đổi mới sáng tạo cũng như những thực tiễn tốt nhất của Phần Lan với các tổ chức tài trợ cho đổi mới sáng tạo của Việt Nam, vào đầu năm 2018, IPP sẽ cung cấp 2 chuyên gia Phần Lan đã từng có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế và triển khai quy trình tài trợ cho đổi mới sáng tạo của Tekes và IPP tham gia cố vấn và cùng thiết kế trực tiếp và từ xa cho 5-7 đơn vị đang hoạt động tại Việt Nam và đang tài trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

II. Mục tiêu

Mục tiêu của đợt kêu gọi này là nhằm chuyển giao công cụ tài trợ của IPP (hoặc những phần công cụ có liên quan) cũng như các tri thức về tài trợ cho đổi mới sáng tạo của Tekes cho các tổ chức tài trợ tại Việt Nam có quan tâm. Sau khi được IPP hỗ trợ, các đơn vị tài trợ này sẽ được trang bị tốt hơn để có thể thực hiện thành công các hoạt động tài trợ cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, tìm được các dự án tốt để đầu tư, thực hiện việc đánh giá các dự án một cách minh bạch và công khai, đảm bảo việc thực hiện dự án thành công theo đúng quy trình tài trợ chuẩn. IPP dành ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức tài trợ của Việt Nam đang chuẩn bị thiết kế một đợt kêu gọi sắp tới.

III. Điều kiện tham gia

Hỗ trợ này nhắm tới các tổ chức tài trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các đơn vị tài trợ có thể thuộc khu vực công hoặc tư và không hạn chế về loại hình dự án đổi mới sáng tạo mà họ cấp vốn (khởi nghiệp, nghiên cứu & phát triển, tăng tốc phát triển v.v…) hay đối tượng nhận cấp vốn (khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty lớn, trường đại học, đơn vị cung cấp dịch vụ công). Các công cụ có thể điều chỉnh được đề phù hợp với nhiều loại hình khác nhau, từ tài trợ không hoàn lại tới cấp vốn vay.

Mỗi đơn vị tham gia cần có tối thiểu 2 chuyên gia chịu trách nhiệm chính vềthiết kếvà tham gia đầy đủ vào toàn bộ quá trình nhận chuyển giao công cụ.

IV. Các hỗ trợ và khung thời gian

Các chuyên gia Phần Lan sẽ thực hiện việc huấn luyện trực tiếp và từ xa vào mùa xuân năm 2018 cho 5-7 đơn vị tài trợ đang hoạt động tại Việt Nam. Các tài liệu trực tuyến và ngoại tuyến về các công cụ và thực tiễn tốt nhất của IPP và Tekes sẽ được chia sẻ. Mỗi đơn vị tài trợ sẽ được chuyên gia làm việc riêng dựa trên nhu cầu hiện tại và tương lai của mỗi đơn vị được chọn. Hỗ trợ này chủ yếu hướng tới việc thiết kế và triển khai một đợt kêu gọi tài trợ cho đổi mới sáng tạo sắp tới hoặc một chương trình tài trợ lớn hơn đang trong quá trình chuẩn bị.

Khung thời gian

21.12.2017

Thời hạn nộp Thư Bày tỏ quan tâm

27.-29.12.2017

Đánh giá hồ sơ và thảo luận về nhu cầu với các chuyên gia Phần Lan; đánh giá sự liên quan  giữa nhu cầu với các hỗ trợ hiện có, xác định phạm vi hỗ trợ

Tuần đầu tháng 1/2018

Lựa chọn các đơn vị được nhận hỗ trợ

22.-26.1.2018

Huấn luyện trực tiếp tại Việt Nam

T2-T6/2018

Các hỗ trợ tiếp theo được thực hiện trực tuyến để triển khai các hoạt động thực tiễn

V. Quy trình nộp hồ sơ và đánh giá

Các tổ chức quan tâm cần điền mẫu Thư Bảy tỏ quan tâm và gửi tới địa chỉ grants@ipp.vn trước 12h đêm (giờ Việt Nam) ngày 21/12/2017.

Các đơn vị tham gia nộp hồ sơ xin hỗ trợ sẽ được đánh giá dựa trên nhu cầu và kế hoạch hiện có liên quan tới việc khám phá và triển khai các thực tiễn tài trợ mới, cũng như dựa trên sự liên quan giữa các hỗ trợ của IPP với nhu cầu của các đơn vị này.

Phỏng vấn đánh giá nhu cầu sẽ được thực hiện qua Skype từ ngày 27 đến 29/12/2017 và quyết định lựa chọn cuối cùng sẽ được thông báo vào tuần đầu tháng 1/2018.

Để biết thông tin, vui lòng liên hệ với Văn phòng IPP – Điện thoại: +84 24 39393982 (Ms. Trang Vu) – Email: grants@ipp.vn – Địa chỉ: Phòng 1502, tầng 15, tòa nhà 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguồn: letstart.vn

Các bài viết khác