Dự thảo Nghị định Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

23:35 - 11/10/2020

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, email: vugstddt@mpi.gov.vn, trước ngày 14/10/2020. Thông tin liên hệ: Đỗ Xuân Nam, điện thoại: 080.44958 - 0986109097./.

File Dự thảo đính kèm: DuthaoNghidinh.pdf

 

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266