Đồng chí Phạm Đại Dương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

08:21 - 09/08/2018

 

Với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý (47/47), ông Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Hoàng Văn Trà đã chuyển công tác ra Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Phạm Đại Dương và đồng chí Hoàng Văn Trà nhận các Quyết định.

Phát biểu tại Lễ nhậm chức, đồng chí Phạm Đại Dương cho biết đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và nhân dân trong Tỉnh tin cậy giao phó.

Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định, cùng với tập thể UBND Tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để phục vụ nhân dân; thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong toàn xã hội.

Cũng theo đồng chí Phạm Đại Dương, trong những năm qua, Phú Yên qua đã có sự tăng trưởng, phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân, an sinh xã hội tiếp tục được nâng cao, khối đại đoàn kết các dân tộc trong Tỉnh được gắn kết, kinh tế-xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được đảm bảo,… Để có được những kết quả đáng tự hào đó, chính là nhờ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân, và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh  đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn Đại biểu quốc hội Tỉnh, của HĐND Tỉnh, các vị Đại biểu HĐND Tỉnh và nhân dân trong Tỉnh. Đồng thời, mong nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, của chính quyền các địa phương và kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Tỉnh nhà và của cả nước.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Tỉnh; Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Văn Trà, để nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, ngày 07/8/2018, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguồn: www.most.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266