Chuyển giao chủ đầu tư Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

21:09 - 21/12/2017

Thủ tướng và đoàn công tác thị sát địa điểm dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. (Nguồn: Vietnam+)


Ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc chuyển giao chủ Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng dự án trong thời hạn không quá 60 ngày.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định giao Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan quyết định đầu tư và triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. 
 

Bản vẽ Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc


Theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuyển giao dự án./.

Nguồn: (VIETNAM+)

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266