Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc kiện toàn nhân sự Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

10:26 - 23/04/2024

Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc, ngày 22/4/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường đối với đồng chí Trần Ngọc Hà, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường. Sau phần nghi thức và công bố Quyết định, đồng chí Phan Thị My, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã trao Quyết định bổ nhiệm cho Đồng chí Trần Ngọc Hà.


Quyền Trưởng ban Phan Thị My trao quyết định bổ nhiệm cho Đồng chí Trần Ngọc Hà