Công ty TNHH Công nghệ FC Hòa Lạc

09:53 - 21/05/2019

Tên Dự án: Nhà máy chế tạo sản phẩm cơ khí chính xác và xử lý bề mặt cao cấp.

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 126

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.75

Mục tiêu Dự án: Chế tạo các sản phẩm cơ khí chính xác và xử lý nhiệt cao cấp.

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác