Bi thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc 5 photos | 1746 view

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5