Album Bi thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc
Bi thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc 5 photos | 260 view

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5