Bản đồ khu cnc

Tin tức hoạt động

Hướng dẫn đầu tư

Với mục tiêu phát triển trở thành một đô thị khoa học và công nghệ, tại Khu CNC Hòa Lạc đang kêu gọi đầu tư tại các Khu chức năng trên nhiều lĩnh vực...

Thông tin KH&CN

Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nhà đầu tư

Đại học FPT

Đại học FPT

Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội

Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Tập đoàn NIDEC

Tập đoàn NIDEC

Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam

Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Đối tác

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Khu Công nghệ cao Daegu, Hàn Quốc

Khu Công nghệ cao Daegu, Hàn Quốc

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội các khu khoa học thế giới (IASP)

Hiệp hội các khu khoa học thế giới (IASP)

Hiệp hội các Khu Công nghệ cao Châu Á (ASPA)

Hiệp hội các Khu Công nghệ cao Châu Á (ASPA)

Khu Công nghệ cao Tân Trúc, Đài Loan

Khu Công nghệ cao Tân Trúc, Đài Loan

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Các đơn vị hỗ trợ

Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc

Các đơn vị trực thuộc

Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm ươm tạo DN CNC
Trung tâm ươm tạo DN CNC
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Trung tâm dịch vụ tổng hợp