Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

11:40 - 01/11/2021

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (vòng 1)
Kỳ thi tuyển dụng công chức
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-CNCHL ngày 11/3/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021, cụ thể như sau:

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2021:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 (vòng 1) kèm theo Quyết định số 144/QĐ-CNCHL ngày 29/10/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 (tệp đính kèm ở cuối bài đăng)

2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi và thời gian thi:

 1. Thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi, hướng dẫn làm bài thi:
 • Thời gian tổ chức khai mạc: ½ ngày, từ 7h30, thứ Năm, ngày 11/11/2021.
 • Địa điểm khai mạc: P110, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 • Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, nộp lệ phí thi tuyển từ 7:30 đến 8:30.
 • Lệ phí thi: 500.000đ/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng).
 • Khai mạc kỳ thi: 8:30.
 • Hướng dẫn làm bài thi: 9:00
 1. Thời gian, địa điểm thi:
 • Thời gian: ½ ngày: Từ 6:30, Chủ Nhật, ngày 14/11/2021, cụ thể như sau:
 • Kiến thức chung (60 phút): 7h30;
 • Tin học (30 phút): 9h30;
 • Tiếng Anh (30 phút): 11h.
 • Địa điểm: P110, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố  Hà Nội 

3. Hình thức, nội dung thi.

 1. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy
 2. Nội dung thi (gồm 3 phần)
 • Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức và các kiến thức khác để đánh giá năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi: 60 phút
 • Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi: 30 phút.
 • Phần III. Tiếng Anh 30 câu hỏi về trình độ bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi: 30 phút.

Lưu ý: Thí sinh dự thi phải đem theo Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi; có mặt tại địa điểm dự thi ít nhất 01 giờ.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID -19, thí sinh tham dự kỳ thi phải thực nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; đeo khẩu trang y tế; thực hiện khai báo y tế; trình giấy chứng nhận tiêm 02 mũi vắc xin; thí sinh thuộc đối tượng cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định của Trung ương và địa phương thì không được tham dự kỳ thi.

Tài liệu ôn tập: Đã được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: http://most.gov.vn và http://hhtp.gov.vn.

Văn bản đi kèm:  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm (vòng 1)

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266