Tạp chí khoa học Việt đầu tiên vào danh mục quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao

08:59 - 02/07/2020

Web of Science-Clarivate, một cơ sở dữ liệu khoa học uy tín của thế giới vừa công bố chỉ số ảnh hưởng Impact Factor (IF) năm 2020. Theo đó, tạp chí Khoa học vật liệu và Linh kiện tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices - JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội đã lọt vào danh mục quốc tế có chỉ số IF 3,78.
Tạp chí Khoa học vật liệu và Linh kiện tiên tiến của Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: KH&PT

Tổng Biên tập hiện nay của tạp chí này là GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây cũng là lần đầu tiên một tạp chí của Việt Nam được có chỉ số IF chính thức và ở mức cao. Nếu nhìn sang các cộng đồng tạp chí rộng lớn của Ấn Độ và các ấn phẩm của châu Á thì hiếm có tạp chí nào đạt được chỉ số cao như thế trong thời gian ngắn như vậy.

Số lượng bài báo khoa học gửi đến nhiều nhưng việc xét đăng bài trên tạp chí này chiếm tỉ lệ không cao. Sự khắt khe này cũng thể hiện uy tín của tạp chí và các bài đăng trên tạp chí đều được trích dẫn cao.

Những bài báo được chú ý, có trích dẫn cao gần đây như: Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng và nồng độ chất phản ứng đến đặc tính kháng khuẩn của kết tủa đồng được tổng hợp bằng axit L-ascorbic làm chất khử; Đặc tính cảm biến của ống nano carbon đa thành sulfonated và vật liệu nano graphene với polyaniline; Ảnh hưởng của xử lý nhiệt độ thủy nhiệt đến phương sai của huỳnh quang trong Ca2SiO4: Tb 3+...

Ấn phẩm đầu tiên của tạp chí này xuất bản năm 2016. Như vậy, sau hơn 4 năm thành lập, tạp chí JSAMD có những bước tiến đáng ghi nhận: Trở thành tạp chí thuộc hệ thống SCIE, SCOPUS và chỉ số IF 3,78, thuộc nhóm tạp chí Q1 trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến (25%) của Scimago. 

Ra mắt số đầu tiên vào tháng 3/2016, JSAMD đặt mục tiêu trở thành một địa chỉ uy tín về vật liệu và linh kiện tiên tiến, bao gồm: Vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu năng lượng, siêu vật liệu biến hóa, vật liệu nano và composite, các vật liệu thông minh, vật liệu từ, vật liệu điện môi, vật liệu bán dẫn, vật liệu siêu dẫn, linh kiện và ứng dụng...

Được phát hành trên hệ thống Science Direct của NXB Elsevier với 4 kỳ/năm, JSAMD có hội đồng biên tập gồm 31 nhà khoa học, trong đó có 23 nhà khoa học nước ngoài và được giáo sư S. Bland - Tổng Biên tập tạp chí Materials Today (IF= 24,537) cố vấn.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266