Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để nghiên cứu khoa học

10:46 - 07/05/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài.
Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy việc nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để nghiên cứu khoa học, kiểm thử trong sản xuất là nhu cầu thiết yếu đối với tất cả lĩnh vực, vì CNTT đã trở thành một trong những hạ tầng quan trọng của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực công nghiệp CNTT (đặc biệt là công nghiệp phần mềm) thì nhập khẩu các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để phục vụ nghiên cứu thiết kế và lập trình là yêu cầu bắt buộc, là hoạt động thường xuyên. Hoặc trong một số lĩnh vực khác như y học, nhiều nghiên cứu lâm sàng tại các bệnh viện Trung ương đang sử dụng các thiết bị CNTT để thu thập, phân tích và đánh giá thông tin về bệnh lý (chủ yếu là các bệnh nan y) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép nhập khẩu trong thời gian qua. Các trường hợp này số lượng đề nghị nhập khẩu thường ít (dưới 10 sản phẩm), chỉ phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu trong sản xuất và không vì mục đích thương mại.

Hiện nay, theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu (bao gồm sản phẩm CNTT đã qua sử dụng) để nghiên cứu khoa học do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (từ thời điểm 31/12/2018). Nhưng đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có văn bản quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cho hoạt động này. Điều này làm các doanh nghiệp lúng túng, khó khăn trong áp dụng, thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều ngành, lĩnh vực.

Do đó, việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài thực sự cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện nay. Điều này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo môi trường pháp lý minh bạch, giúp doanh nghiệp dễ dàng thực thi pháp luật và công tác quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo Quyết định này quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài.

Dự thảo cũng nêu rõ, hàng hóa nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về an toàn, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Không xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn: chinhphu.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266