Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: Gặp gỡ nhà đầu tư năm 2017

23:07 - 24/08/2017

Năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017, trong đó quy định trực tiếp về hoạt động đầu tư, đất đai, các chính sách ưu đãi tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, là tiền đề quan trọng để Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình đầu tư, ưu đãi đầu tư cho các Nhà đầu tư tại đây. Để triển khai thực hiện các Nghị định này, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để ban hành Thông tư hướng dẫn, trong đó các nội dung sẽ quy định cụ thể đến từng doanh nghiệp/Nhà đầu tư đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Để cập nhật thông tin đến nhà đầu tư về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, ngày 24/8/2017, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức chương trình gặp mặt Nhà đầu tư. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Phạm Đại Dương chủ trì chương trình. Tham dự buổi gặp gỡ, có trên 80 doanh nghiệp/nhà đầu tư đã đầu tư và đang nghiên cứu đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Đại Dương đã cập nhật với các doanh nghiệp tham dự tình hình phát triển chung của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tình hình triển khai dự án hạ tầng bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và các hạ tầng xã hội, các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Khu, kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2017-2018 và các năm tiếp theo.

Sau phần trình bày những thông tin cơ bản của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, mặt nước đối với Khu kinh tế, Khu Công nghệ cao, đại diện Ban Quản lý, các đơn vị phát triển hạ tầng đã đối thoại với các doanh nghiệp để lắng nghe và đưa ra những giải pháp với những băn khoăn, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các chính sách, thủ tục về ưu đãi đầu tư, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội … Đây cũng là những nội dung quan trọng để Ban Quản lý tiếp tục làm việc với các bộ, ngành triển khai hướng dẫn chi tiết các nội dung của Nghị định.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266