Thư mời tham dự Hội nghị Gặp mặt Nhà đầu tư 2017

00:53 - 23/08/2017

THƯ MỜI

Kính gửi: Doanh nghiệp/Nhà đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017,  Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017, trong đó quy định trực tiếp về hoạt động đầu tư, đất đai, các chính sách ưu đãi tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Để triển khai Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để ban hành Thông tư hướng dẫn, các nội dung của Thông tư hướng dẫn sẽ quy định cụ thể đến từng doanh nghiệp/Nhà đầu tư đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Để cập nhật thông tin đến nhà đầu tư và nắm bắt những khó khăn vướng mắc của Nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức chương trình gặp mặt Nhà đầu tư và trân trọng mời Doanh nghiệp/Nhà đầu tư tham gia chương trình nhằm cập nhật tình hình phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nắm bắt những nội dung chính của hai Nghị định trên và triển khai một số nội dung có liên quan của Nghị định.

Thông tin về chương trình như sau:

  • Thời gian: 8h30 thứ 5, ngày 24 tháng 8 năm 2017.
  • Địa điểm: Phòng họp lớn, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

Để chương trình gặp mặt có hiệu quả, Ban Quản lý đề nghị Quý Doanh nghiệp/Nhà đầu tư nghiên cứu Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017,  Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017, áp dụng từng nội dung cụ thể đối với dự án của Quý Doanh nghiệp/Nhà đầu tư đang triển khai để có ý kiến đóng góp làm cơ sở giúp Ban Quản lý xử lý khi xây dựng thông tư hướng dẫn.
Thông tin chi tiết:
Thư mời chính thức.
Nghị định số 74/2017/NĐ-CP
Nghị định số 35/2017/NĐ-CP

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266