Khu CNC Hòa Lạc: Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

14:02 - 19/02/2018

Ngày 12/02/2018, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Quản lý. Trong năm 2017, Ban Quản lý đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt năm 2017, Ban Quản lý đã hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 74/2017/NĐ-CP. Công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh hoàn thiện bàn giao mặt bằng cho các đơn vị triển khai dự án. Các gói thầu của dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đều đang được triển khai khẩn trương ngoài hiện trường. Các công tác khác như cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cũng như cải cách thủ tục hành chính cũng được tập trung triển khai thực hiện. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, Ban Quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý, thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tiềm lực khoa học và công nghệ trong năm 2018.

 

Sau phần báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung của báo cáo. Các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm rút ra và giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2018….

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Đại Dương đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý để có một năm thành công với những kết quả đáng khích lệ. Năm 2018 là một năm quan trọng cho công tác phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Do đó, Ông Phạm Đại Dương đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đoàn kết, tập trung, cố gắng hơn nữa để hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ đặt ra.

Kết thúc Hội nghị, Ban Quản lý đã tổ chức trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266