Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Công đoàn Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

09:21 - 22/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-CĐB ngày 31/8/2017 của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Hội nghị đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 34/KH-CĐ ngày 26/12/2017 của Công đoàn Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc về việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ và được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc, ngày 19/01/2018, Công đoàn Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Đảng ủy Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc; các tổ chức đoàn thể; BCH Công đoàn Ban Quản lý và BCH các Công đoàn bộ phận.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian từ Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, những tồn tại, khó khăn cần khắc phục; đề xuất các kiến nghị đối với Công đoàn cấp trên và thống nhất bổ sung phương  hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua. Thay mặt Công đoàn Bộ, đồng chí Đặng Quang Huấn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn của Công đoàn Ban Quản lý từ nay đến hết nhiệm kỳ.


Đồng chí Đặng Quang Huấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và ý kiến góp ý của các đại biểu để tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc cũng trao Giấy khen cho các Công đoàn bộ phận và đoàn viên công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2017. 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266