Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

09:23 - 22/07/2019

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 68, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Du_thao_Nghi_dinh.docx
Du_thao_To_trinh.docx

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266