Công ty TNHH phát triển Khu CNC Hoà Lạc FPT

11:15 - 21/05/2019

Tên Dự án: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CNCNC1

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 389

Diện tích thực hiện dự án (ha):

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác