Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 10/QĐ-CNCHL
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2019.

Ngày ban hành 20/01/2019
Loại văn bản / tài liệu Đất đai
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Phó Trưởng Ban Nguyễn Văn Cường
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Xem : 4500 | Tải về : 5831 Tải về
Nội dung chi tiết

Ngày 21/01/2019, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-CNCHL, trong đó quy định:

- Hệ số điều chỉnh giá đất (k) đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ theo từng khu chức năng, tuyến đường và tương ứng với mục đích sử dụng đất, làm căn cứ xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2019.

- Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2019.

- Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm (%) tính theo đơn giá thuê đất hàng năm.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo để các đơn vị/doanh nghiệp/nhà đầu tư biết.