Tên / Số / ký hiệu : 18/2015/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày ban hành 14/02/2015
Loại văn bản / tài liệu Môi trường
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Nghị định
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 1596 | Tải về : 4119 Tải về
Nội dung chi tiết