Khu Phần mềm

Khu Phần mềm

Quy mô diện tích: 55,93 ha

Tính chất và chức năng: là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm, cung cấp các dịch vụ sản phẩm công nghê cao.

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266