Thông báo về việc làm việc tại nhà qua ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn

22:42 - 31/03/2020

THÔNG BÁO
Về việc làm việc tại nhà qua ứng dụng công nghệ thông tin
và đảm bảo an ninh, an toàn

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) tổ chức làm việc tại nhà qua ứng dụng công nghệ thông tin từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư, các nhà thầu đang thi công trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian này, nguy cơ xảy ra hiện tượng mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, khai thác, vận chuyển đất trái phép và mất an toàn, cháy nổ rất cao, vì vậy, Ban Quản lý đề nghị các đơn vị trực thuộc, các nhà đầu tư đang hoạt động trong Khu, các nhà thầu đang thi công trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổng vệ sinh trụ sở làm việc và khu vực đang thi công; ngắt các thiết bị điện, dán niêm phong; đảm bảo các camera an ninh (nếu có) hoạt động thường xuyên 24/24. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, lập kế hoạch trực bảo vệ tại vị trí trọng điểm, đảm bảo an toàn, an ninh, trực sẵn sàng phòng cháy chữa cháy..

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hòa Bình (Công ty Hòa Bình) đảm bảo trực 24/24 giờ, ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra bất kỳ hiện tượng nào có nguy cơ dẫn đến mất an ninh, trật tự trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tùy theo tình hình thực tế, bố trí  nhân viên duy trì dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, đảm bảo hệ thống chiếu sáng, vệ sinh cảnh quan môi trường sạch sẽ.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý: 0922.66.22.66.

Toàn văn Thông báo số 230/TB-CNCHL ngày 31/3/2020 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: tại đây

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266