Họp góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

11:03 - 13/09/2018

Ngày 11/9/2018, tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.


Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao Thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng; đại diện Phòng Thương mại Hoa kỳ; đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam; cùng đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến rộng rãi từ tháng 6/2018. Đại đa số các ý kiến góp ý đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, chỉnh sửa. Theo kế hoạch, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sẽ được hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong năm 2018. Quyết định sẽ thay thế cho Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguồn: www.most.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266