Hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo"

10:33 - 11/03/2019

Nhằm thực hiện nhiệm vụ theo Đề án 844 của Bộ khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp), Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan Incubator) và Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NTBIC) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo" tại Khu CNC Hòa Lạc.

Hội thảo nhằm mục đích tăng cường nhận thức và chia sẻ thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp lãnh đạo và cán bộ địa phương nâng cao nhận thức, thấm nhuần tinh thần khởi nghiệp, từ đó hiểu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương.

Diễn giả:

1. Ông Lý Đình Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn.

2. Ông Trần Vũ Tuấn Phan, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN (NTBIC), Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian: 13:30 – 16:15, thứ Tư ngày 13/3/2019

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Khu CNC Hoà Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc (Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp) trân trọng kính mời các đại biểu của Quý đơn vị tham dự Hội thảo nêu trên (Chương trình Hội thảo đính kèm).

Thông tin liên hệ: Anh Nguyễn Việt Dũng, Phòng Phát triển Dự án. Mob. 0963 400 453. Email: vietdung.barch@gmail.com

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266