Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục rút gọn

23:50 - 28/10/2020

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục rút gọn và gửi Hồ sơ dự thảo Nghị định để lấy ý kiến tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo.Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Anh Phan Đức Hiếu, điện thoại: 0912967575, email: hieu@mpi.gov.vn./.

File đính kèm:
Du_thaoNghidinh.doc
DuthaoTotrinhCP.docx

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266