Hướng dẫn tại Phụ lục 03

14:06 - 14/12/2016

Phụ lục 03
 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Áp dụng cho Dự án đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập doanh nghiệp
 sau khi được cấp Chứng nhận ĐKĐT tại  Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

  1. Lưu đồ thực hiện thủ tục

Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

  1. Trình tự thực hiện:

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

2

Lĩnh vực TTHC

Thành lập doanh nghiệp

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)
Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
Ban Quản lý chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Thông báo cho Nhà đầu tư về hồ sơ không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ (theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư )
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
Ban Quan lý nhận Kết quả từ Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

4

Thành phần, số lượng hồ sơ

4.1. Thành phần hồ sơ:
-Văn bản đăng ký doanh nghiệp
- Điều lệ công ty
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân, Nhà đầu tư
- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữucho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, danh sách cổ đông công ty cổ phần, Công ty hợp danh
- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
- Mục lục hồ sơ
4.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- 01 bộ gốc
- 01 bộ sao

5

Mẫu hướng dẫn

+ Công ty TNHH một thành viên
(Biểu mẫu BM III-01)
+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên
(Biểu mẫu BM III-02)
+ Công ty Cổ phần
(Biểu mẫu BM III-03)
+ Công ty hợp danh
(Biểu mẫu BM III-04)
- Mẫu văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức:
- Các mẫu Danh sách thành viên:
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn:
+ Công ty cổ phần:
+ Công ty hợp danh:

6

Đối tượng, thời hạn, kết quả của thủ tục hành chính

Dự án đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập doanh nghiệpsau khi được cấp Chứng nhận ĐKĐT tại  Khu Công nghệ cao Hoà Lạc
Thời gian:04 ngày

7

Cơ quan phối hợp/ thực hiện

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc/ Sở kế hoạch đầu tư Hà nội.

8

Kết quả giải quyết TTHC

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

9

Phí, lệ phí

200.000đ (Sở Kế hoạch và đầu tư thu)

10

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

  1. Luật Doanh nghiệp 2014
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Biên bản tỏa thuận số...ngày...giữa Ban quản lý và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266