Tên / Số / ký hiệu : Thông tư 32/2018/TT-BTC
Về việc / trích yếu

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngày ban hành 30/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Khu CNC Hòa Lạc
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài chính
Xem : 1327 | Tải về : 1470 Tải về
Nội dung chi tiết

Thông tư này hướng dẫn thực hiện khoản 4, khoản 5 Điều 4; khoản 3, khoản 4 Điều 7; Điều 8; điểm c Khoản 1 và khoản 4 Điều 10; Điều 11; Điều 17, Điều 18; Điều 19 của Nghị định số74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.