Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 09/2019/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày ban hành 15/02/2019
Loại văn bản / tài liệu Khu CNC Hòa Lạc
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Xem : 1005 | Tải về : 1244 Tải về
Nội dung chi tiết