Kết quả tìm kiếm trên "Thông báo": 30
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng nhân sự vào làm việc cho Ban Quản lý dự án vốn ODA. A....
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao...
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ...
Trung tâm Đào tạo (VITEC) - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phối kết hợp với Công ty TNHH Infinity Blockchain Labs tổ chức đào tạo khóa học Blockchain tại Hà Nội. Nội dung khóa học: Tiềm lực phát triển của công...
Công ty TNHH DT&C là công ty hàng đầu về các dịch vụ Thí nghiệm và kiểm định chất lượng sản phẩm điên, điện tử, hóa dược phẩm, trang thiết bị quân sự tại Hàn Quốc. Công ty Cổ phần DT&C Vina - pháp nhân tại...
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo tình hình thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2018...
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo tình hình thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2019 theo Nghị định số...
Ngày 21/01/2019, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-CNCHL, trong đó quy định: - Hệ số điều chỉnh giá đất (k) đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ theo từng...
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ...
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được Ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản...
1, 2, 3  Trang sau