• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Land clearance of Hoa Lac Hi-tech Park finishes in 2017

Làm việc với Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng nêu rõ, đây không chỉ đơn thuần là một khu công nghệ mà là một hình mẫu thu nhỏ của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai và yêu cầu TP. Hà Nội cùng với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc phải giải phóng mặt bằng xong trong năm 2017.

Các videos khác:
 

Hoa Lac Hi-tech Park Management Board Hotlines:

- Investment support: +84 946.626.286
- Other supports: +84 922.662.266