• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : 32/2014/TT-LĐTBXH
About / resume

Thông tư hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

Published Date 01/12/2014
Type of document / documents Planning – Construction
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Thứ trưởng
Agencies / units issued
View : 853 | download : 670 download
The detailed content