• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : 497/QĐ-TTg
About / resume

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Published Date
Type of document / documents HoaLac Hi-tech Park
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Phó Thủ tướng
Agencies / units issued
View : 975 | download : 908 download
The detailed content