• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : Quyết định số 136/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
About / resume

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2020.

Published Date 21/08/2020
Type of document / documents
As written (text) The written (text) In
Unit / department Management Board of the Hoa Lac Hi-Tech Park
Scope
The approval Phó Trưởng Ban Nguyễn Văn Cường
Agencies / units issued Management Board of the Hoa Lac Hi-Tech Park
View : 259 | download : 313 download
The detailed content