• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : Quyết định số 1354/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
About / resume

Quyết định công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Published Date 27/05/2019
Type of document / documents
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Thứ trưởng Nguyễn Công Tạc
Agencies / units issued
View : 490 | download : 368 download
The detailed content