• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : 899/QĐ-TTg
About / resume

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

Published Date 27/05/2016
Type of document / documents HoaLac Hi-tech Park
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Thủ tướng Chính phủ
Agencies / units issued
View : 2880 | download : 919 download
The detailed content