• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
About / resume

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Published Date 28/12/2021
Type of document / documents
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái
Agencies / units issued
View : 34 | download : 20 download
The detailed content