• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Name / number / symbol : Công văn số 324 /BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
About / resume

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

Published Date 20/01/2021
Type of document / documents
As written (text) Anonymous
Unit / department
Scope
The approval Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông
Agencies / units issued
View : 202 | download : 212 download
The detailed content

Tại công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc thực hiện một số thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chưa được ban hành.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư (Danh mục gửi kèm theo công văn này).