Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

02:07 - 20/05/2019

Tên Dự án:

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 297

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.36

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác