Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A

18:12 - 01/03/2022

Tên Dự án: Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị chiếu sáng led có cấu trúc mở kết nối iot và vật liệu quang điện tử

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 907.5

Diện tích thực hiện dự án (ha): 3.96

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác