Công ty cổ phần Hulk Energy

18:06 - 01/03/2022

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất kính phủ men Modul quang điện

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Công nghiệp Công nghệ cao

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 563.6

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.5

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác