Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân

03:15 - 20/05/2019

Tên Dự án: Trung tâm xây dựng nội dung số

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Phần mềm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 379

Diện tích thực hiện dự án (ha): 1.78

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác