Tên / Số / ký hiệu : 130/2008/TT-BTC
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH11 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP

Ngày ban hành 25/12/2008
Loại văn bản / tài liệu Ưu đãi đầu tư
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 214 | Tải về : 198 Tải về
Nội dung chi tiết
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH11 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP