Tên / Số / ký hiệu : 84/2008/TT-BTC
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Nghị định 100/2008/NĐ-CP

Ngày ban hành 30/09/2008
Loại văn bản / tài liệu Ưu đãi đầu tư
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 227 | Tải về : 190 Tải về
Nội dung chi tiết
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Nghị định 100/2008/NĐ-CP