Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Thứ hai - 12/09/2016 02:16    

Về cơ bản hạ tầng của Khu CNC Hòa Lạc đã được xây dựng với tiêu chuẩn cao (sử dụng vốn ODA Nhật Bản), đáp ứng được nhu cầu của các dự án đầu tư cao cấp: