Nguồn nhân lực

Thứ hai - 12/09/2016 10:52    

Trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hiện có Trường Đại học FPT đào tạo trong lĩnh công nghệ thông tin với hơn 4000 sinh viên hiện đang theo học. Ngoài ra Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (đầu tư bằng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB và Chính phủ Pháp), Trường Đại học Nhật – Việt cũng đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Nằm đối diện với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là Trường đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học lớn nhất cả nước gồm 13 trường đại học trực thuộc khác nhau với tổng diện tích 1113ha. Dự kiến khi hoàn thành cơ sở mới này, đến khi hoàn thành, Đại học quốc gia Hà Nội sẽ đón hàng trăm nghìn sinh viên theo học tại đây.

Ngoài ra, trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc còn có Trung tâm đào tạo VITEC- là một đơn vị sự nghiệp khoa học, hoạt động tuân thủ theo pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các mục tiêu sau:

Thêm nữa, trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc còn có một số các Trung tâm Đào tạo nghề cho người lao động. Ngoài nguồn nhân lực chất lượng cao như trên, nguồn nhân lực phổ thông tại khu vực Hòa Lạc và các vùng phụ cận cũng rất phong phú và đa dạng.