Tổ chức các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID 19 tại các điểm ra vào Khu CNC Hòa Lạc

Thứ sáu - 23/07/2021 09:03    

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn và liên tục trong hoạt động, sản xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Khu, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 05 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm ra vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và bố trí phân luồng giao thông trên toàn địa bàn Khu . Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 23/7/2021. Thông tin chi tiết có tại:

-) Văn bản số 461/CNCHL-VP về triển khai các chốt kiểm soát dịch COVID-19 và phân luồng giao thông

-) Sơ đồ phân luồng giao thông trên toàn địa bàn Khu